„Oaza de frumuseţe”

Prezenţa la Galeria de Artă „Schüller” din Mediaş a lucrărilor de pictură realizate de EUGEN MIRCEA este, fără îndoială, pentru mine un prilej de mare bucurie.

Acuarelele prezentate realizează, prin plasticitatea lor, OAZA DE FRUMUSEŢE de care aminteam în titlul acestui articol.

Eugen Mircea care poartă în privire toată frumuseţea plaiurilor moldave, a trecut munţii în Ardeal şi ne invită şi pe noi să poposim în Sibiu, în Mediaş, şi la Sighişoara.

Imaginile sale evocă ambianţa medievală în tonalităţi grave, preţioase, subtile.

Ici, colo, deasupra oraşelor se înalţă câte o turlă de biserică, amintindu-ne de prezenţa divină.

Lucrările surprind aspectele citadine în fapt de seară, când amurgul învăluie clădirile în tonalităţi tainice, iar stratificările de culoare ne adâncesc în timp şi ne trezesc nostalgia.

Pentru cei care păşesc în domeniul artelor vizuale şi nu numai pentru ei, expoziţia lui EUGEN MIRCEA este o lecţie încântătoare şi o provocare. Sunt convins că multi artişti pot
să aibă în aceste lucrări un punct de pornire elevat, pentru ceea ce urmează să facă.

Ion Truică
(“Revista română”, septembrie 2002)

This entry was posted in Referinţe critice and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.